• ICE Chemical Dosing System for Water Treatment in Cooling Tower System

    ICE Chemical Dosing System för vattenbehandling i Cooling Tower System

    Kylsystemets funktion påverkar direkt tillförlitlighet, effektivitet och kostnad för alla industriella, institutionella eller kraftindustriprocesser. Övervakning och upprätthållande av kontroll av korrosion, avsättning, mikrobiell tillväxt och systemdrift är avgörande för att ge den optimala totalkostnaden för drift. Det första steget för att uppnå ett minimum är att välja ett lämpligt behandlingsprogram och driftsförhållanden för att minimera systembelastningar.