• Counter-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Motströms slutna kretskyltorn / evaporativa kylkretsar med sluten krets

    Den kylda torra luften tränger in genom lamellerna på båda sidor om tornet i botten och dras uppåt och över spolarna av kraften från den axiella fläkten som installerades på toppen och rör det fallande vattnet (kom från vattenfördelningssystemet) och öka överföringseffektiviteten för värme i ett tillstånd av varm våt luft som släpps ut från tornet till atmosfären. Under denna arbetsprocess avdunstar en liten mängd av det återcirkulerande vattnet på grund av latent värmeöverföring genom rören och väggarna på spolarna, vilket avlägsnar värme från systemet. I detta driftsätt, på grund av avdunstningsprestandan, sänk de utgående vattentemperaturerna och fläktens energi sparades.