• Cross-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers

    Cross-flow slutna krets kyltorn / evaporativa slutna kylare

    Som inducerad kylfläkt för förångning av korsflödesindunstning används tornvätskan (vatten, olja eller propylenglykol) för att ge kylning som är innesluten i en spole och inte utsätts direkt för luften. Spolen tjänar till att isolera processvätskan från den yttre luften, hålla den ren och smutsfri i en sluten slinga. Utanför spolen sprutas vatten över spolen och blandas med utomhusluften för att släppa ut varm luft från kyltornet till atmosfären när en del av vattnet avdunstar. Kallt vatten utanför spolen återcirkuleras och återanvänds: det kalla vattnet slingrar tillbaka till början av processen för att absorbera mer värme under avdunstningen. Det hjälper till att upprätthålla en ren processvätska som minskar underhålls- och driftkostnaderna.