Nyheter

 • Mycket tillämpningar av kyltornet

  Kyltorn används främst för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) och industriella ändamål. Det ger en kostnadseffektiv och energieffektiv drift av system som behöver kylas. Mer än 1500 industrianläggningar använder stora mängder vatten för att kyla sina anläggningar. HVAC ...
  Läs mer
 • Vattenbehandlingssystem för kyltorn

  För industriföretag som använder ett kyltorn för sin anläggning är det vanligtvis nödvändigt med någon typ av kylbehandlingssystem för att säkerställa en effektiv process och längre livslängd på utrustningen. Om kyltornets vatten lämnas obehandlat kan organisk tillväxt, nedsmutsning, skalning och korrosion orsaka ...
  Läs mer
 • Grundläggande introduktion till kyltorn

  Ett kyltorn är en värmeväxlare, i vilken värme tas ut ur vattnet genom kontakt mellan vattnet och luften. Kyltorn använder vattenindunstning för att avvisa värme från processer som att kyla det cirkulerande vattnet som används i oljeraffinaderier, kemiska anläggningar, kraftverk, stålm ...
  Läs mer