Mycket tillämpningar av kyltornet

Kyltorn används främst för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) och industriella ändamål. Det ger en kostnadseffektiv och energieffektiv drift av system som behöver kylas. Mer än 1500 industrianläggningar använder stora mängder vatten för att kyla sina anläggningar. HVAC-system används vanligtvis i stora kontorsbyggnader, skolor och sjukhus. Industriella kyltorn är större än HVAC-system och används för att ta bort värme som absorberas i de cirkulerande kylvattensystemen som används i kraftverk, petroleumraffinaderier, petrokemiska anläggningar, naturgasbearbetningsanläggningar, livsmedelsbearbetningsanläggningar och andra industrianläggningar.

Industriella processer och maskiner genererar så stora mängder värme att kontinuerlig avledning är nödvändig för effektiv drift. Värmen måste vara till miljön. Detta sker genom en värmeväxlingsprocess som är grunden för kyltornstekniken.

Det är intressant att trots kyltorn är enheter från 20th århundradet är kunskapen om dem faktiskt begränsad. Vissa människor tror att kyltorn är föroreningskällor, men det enda de släpper ut till atmosfären är vattenånga.

Efter många års utveckling av denna teknik finns kyltorn i olika typer och storlekar. Var och en av dessa är tillämplig i en viss lastkonfiguration, varför det är viktigt att beskriva de tillgängliga alternativen. Observera att trots de olika designerna förblir den grundläggande funktionen som att avleda värme från ett byggsystem eller en process till luften genom avdunstning. Här är några kategorier:

A.Mekaniskt kyltorn
B.Atmosfäriskt kyltorn
C.Hybrid dragkyltorn
D.Luftflödes-karakteriserat kyltorn
E.Konstruktionskaraktäriserat kyltorn
F.Formkännetecknat kyltorn
G.Kyltorn baserat på metod för värmeöverföring

Var och en av dessa kunde bära flera kyltorn. Att till exempel kategorisera kyltorn i termer av värmeöverföringsmetod ger tre alternativ: torra kyltorn, kyltorn med öppen krets och kyltorn med sluten krets / kyltorn med vätska.

Kyltorn kanske i allmänhet är kostnadseffektiva för industriell kylning jämfört med de andra alternativen, men effektivitetsutmaningen kan vara en besvikelse. Övervakning av effektivitetsfaktorn är avgörande eftersom det säkerställer följande:

Minskad vattenförbrukning
Energi sparande
Förlängd livslängd på utrustningen
Lägre driftskostnader

För att hålla kyltornet effektivt är tre saker viktiga: förstå vilken typ av kyltorn du använder, använd kemikalier effektivt och spåra systemets vattenförlust.

Kyltorn-systemet är vanligt i många industrier, främst kraft, kommersiell, VVS och industri. I den industriella installationen avvisar systemet värme från maskiner, bland annat uppvärmt processmaterial. Specifikt är industriella kyltorn vanliga i livsmedelsbearbetningsanläggningar, petroleumraffinaderier, naturgasanläggningar och petrokemiska anläggningar.

Andra industriella applikationer:

Vattenkylda luftkompressorer
Plastinsprutnings- och formblåsningsmaskin
Gjutmaskin
Kyl- och kylanläggning
Kylförvaring
Anodiseringsprocesser anläggning
Elproduktionsanläggning
Vattenkylda luftkonditioneringssystem och VAM-maskiner

Att välja en kylningslösning är ett slags övergripande hänsyn till kostnad, utrymme, buller, energiräkningar och vattentillgänglighet. Om du är osäker på vilken modell du behöver, vänligen kontakta oss för mer vägledning fritt.


Inläggstid: 11-11-2020