• ICE Industrial Reverse Osmosis System for Cooling Tower Water System

    ICE Industrial Reverse Osmosis System för Cooling Tower Water System

    Omvänd osmos / RO är en teknik som används för att avlägsna upplösta fasta ämnen och föroreningar från vatten med hjälp av ett halvgenomträngligt RO-membran som möjliggör passage av vatten men lämnar majoriteten av upplösta fasta ämnen och andra föroreningar. RO-membranen kräver att vatten är under högt tryck (större än osmotiskt tryck) för att göra detta