• ICE Industrial Water Softener System for Cooling Tower Source Water

    ICE Industrial Water Softener System för kylning av tornets källvatten

    Vattenmjukning är en vattenreningsprocess som använder jonbytesteknik för att ta bort naturligt förekommande mineraler som kalcium och magnesium från vatten för att förhindra ansamling i rör och apparater. Processen används ofta i kommersiella och industriella miljöer för att underlätta användarvänlighet och förlänga vattenhanteringsutrustningens livslängd.