• ICE MBR Membrane Module of Industrial Wastewater Treatment for Cooling Tower System

    ICE MBR-membranmodul för industriell avloppsrening för kyltorn

    Membrane Bioreactor (MBR) är en typ av avancerad teknik som utvecklats sedan slutet av 1900-talet och som realiserade en effektiv kombination av membranseparationsteknik med biologisk teknik. Membranseparationstekniken ersätter den traditionella aktiva slammetoden och den normala filterenheten. dess starka separationsförmåga kan göra SS-grumligheten nästan noll. Hydraulisk retentionstid (HRT) slamålder (SRT) är helt separerad; utloppsvattnet är i god och stabil kvalitet som kommer att återanvändas utan tredje nivån. Egna till det ekonomiska och effektiva vattnet med hög säkerhet har tillämpningsområdet för återvinning av avloppsvatten utvidgats i stor utsträckning.